Biblický komentár verš za veršom

Nahliadni pod povrch biblického textu
a odkry jeho tajomstvá

Biblický komentár s výkladom prvej kapitoly Zjavenia Jána
Otvorená Biblia s písacími potrebami pre komentár Biblické komentáre naukladané jeden na druhom Biblické komentáre zoradená v poličkách v knižnici Podčiarknuté a označené biblické verše v Biblii

Originalita

Výklad pozostáva z popredných domácich i zahraničných komentárov naprieč všetkými denomináciami, keďže Duch Boží každej z nich zjavil časť svojej pravdy a jedine spolu dotvárajú celú mozaiku Božieho zjavenia verš za veršom.

Jednoduchosť na dosah

Len jedno kliknutie vás delí od výkladu, ku ktorému by ste sa dopátrali až po hodinách skúmania dobového pozadia či učenia sa pôvodných jazykov.

Zoradené knihy v knižnici
Dva telefóny s hieroglyfmi a biblickým výkladom

Zrozumiteľnosť

Biblický komentár je zrozumiteľný aby čitateľ vedel ako posolstvo pretaviť do svojho života a nepotreboval akademické vzdelanie v obore teológia na pochopenie Písma.

Dvojstupňový výklad

Podrobný výklad Zjavenia Jána

Prvý stupeň je na rýchle zorientovanie sa v texte, po kliknutí na tlačidlo 2 môže ísť používateľ hlbšie pod povrch textu. Aplikácia bude na začiatku obsahovať kompletný dvojstupňový výklad Zjavenia Jána verš za veršom, kapitolu za kapitolou.

Mobilný telefón s krátkym biblickým výkladom Zjavenia Jána Mobilný telfón s dlhým a rozsiahlym výkladom Zjavenia Jána
Ukážka stránky s videami na kresťanské témy

Videá s výkladom

Biblická aplikácia bude obsahovať nie len písomnú formu výkladu ale tiež zamyslenia, výklady, kázania vo video formáte na širokú paletu kresťanských a biblických tém.

Články a štúdie

Biblické zamyslenia a teologické štúdie, ktoré vysvetľujú text na základe historického a kultúrneho kontextu či pôvodných jazykov budú ďalšou pomôckou pre pochopenie posolstva Písma.

Článok na tému: Prečo Boh mlčí?

Plán vydania

Aplikácie je úpsešne vydaná!!! Pre stiahnutie kliknite na nasledujúci odkaz:

Google Play (android)

App Store (iPhone)

Podporte nás

Našim cieľom je vytvoriť kompletný dvojstupňový komentár celej Biblie. Bez vašej pomoci to však nedokážeme keďže tak rozsiahly projekt je finančne veľmi náročný.

Podporte nás jednorázovým alebo pravidelným finančným darom na účet:

SK80 8330 0000 0026 0130 9539

Alebo na stránke Patreon, kde si vyberiete jeden z mesačných balíčkov podpory:

patreon.com/biblickykomentar

"... aby sa spolu radovali, ten kto seje i ten kto žne." (Jn 4,36)